Telefon: (+40) 021 320.60.36 - Mail: consulting.age@gmail.com

POSDRU/141/5.2/G/134422.

Project Description

Titlu proiect: „Dezvoltarea Resurselor UMane în mediul rural din judeţul Satu Mare – DRUM spre ocupare”

Proiectul “Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare” – POSDRU/141/5.2/G/ ID 134422 Dezvoltarea Resurselor UMane in mediul rural din judetul Satu Mare – DRUM spre ocupare134422, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” și se desfășoară în perioada 1 aprilie 2014 – 30 iulie 2015

Site proiect: http://drum.consultingage.ro

Back to Top